За компанията

НИБОС е консултантска компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги в сферата на одита и бизнес оптимизирането. В допълнение ние предлагаме консултации в областта на данъците, корпоративните финанси и бизнес стратегии.

НИБОС е консултантска компания, специализирана в предоставянето на консултантски услуги в сферата на одита и бизнес оптимизирането. В допълнение ние предлагаме консултации в областта на данъците, корпоративните финанси и бизнес стратегии.

Основната ни цел е да защитим максимално интересите на клиентите си като осигурим изрядни документи, съобразно българското законодателство, услуги осигуряващи максимална ефективност на съответния бизнес проект.

В своята работа ние залагаме на комбинации от новаторски подходи и традиционни методи, базирани на съвременното разбиране за бизнес правила и принципи, с които се стремим да постигнем оптимална ефективност на предлаганите решения.

Нашата репутация се основава на професионалното отношение на екипа, надежността и качество на предлаганите услуги, съчетани с гарантирана конфиденциалност.