Относно наемните отстъпки по сключени лизингови договори


Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.


1 2 3 4 10 »