Измемения в МСС1 и МСС8

10/04/2022

На 3 март 2022 е публикуван Регламент (ЕС) 2022/357 на Комисията от 2 март 2022 година за изменение на Международни счетоводни стандарти 1 и 8

Дружествата прилагат измененията  най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2023 г. или след тази дата.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2022/357 може да намерите тук.