Изменение на Международен счетоводен стандарт 12

21/08/2022

На 12 август 2022 е публикуван Регламент (ЕС) 2022/1392 на Комисията от 11 август  2022 година за изменение на Международен счетоводен стандарт 12

Дружествата прилагат измененията  най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2023 г. или след тази дата.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2022/1392 може да намерите тук.