Консолидиран текст на международните счетоводни стандарти.

18/04/2021

Консолидиран текст на международните счетоводни стандарти към 01 април 2021