Консолидиран текст на международните счетоводни стандарти.

24/01/2023

 

Консолидиран текст на международните счетоводни стандарти към 01 януари 2023