Практически целесъобразна мярка при прилагането на МСФО 16

20/09/2021

На 31 август 2021 е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1421 на Комисията от 30 август 2021 година във връзка с Практически целесъобразна мярка при прилагането на МСФО 16

С изменението на МСФО 16 Лизинг доброволните временни мерки, свързани с COVID-19, за оперативно облекчение за лизингополучателите (наемателите) по лизингови договори с облекчение за плащанията и плащания с първоначален падеж на 30 юни 2021 г. или преди тази дата се удължават чрез включване на лизинговите договори с облекчение за плащанията и плащания с първоначален падеж на 30 юни 2022 г. или преди тази дата.

Изменението влиза в сила от 01 април 2021 поради това разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1421 следва да се прилагат с обратна сила.

 

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2021/1421 може да намерите тук.