Проект за изменение на МСФО 16

26/04/2020


На 10.04.2020 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува официално становище по въпроса за подходящото счетоводно третиране на предоставяните от наемателите отстъпки  по сключени лизингови договори като следствие от пандемията от COVID-19.

На свое извънредно заседание СМСС, обсъди предложение, съгласно което лизингополучателите да могат автоматично да приемат, че предоставените им отстъпки от наемите представляват променливи лихвени плащания, вместо да се налага да преценяват дали това е изменение на лизинговия договор.

Срокът за обществено обсъждане е до 08.05.2020 г.
Предлага се изменението да влезе в сила веднага след приемането му и да има действие с обратна сила.

Текстът на проекта може да намерите тук