Приемане за прилагане в ЕС на МСФО 17 Застрахователни договори

19/12/2021

На 23 ноември 2021 е публикуван Регламент (ЕС) 2021/2036 на Комисията от 19 ноември 2021 година за приемане прилагането на МСФО 17 Застрахователни договори и изменение на МСФО 1, 3, 5, 7, 9, 15;  МСС 1, 7, 16, 19, 28, 32, 36, 37, 38, 40 и  ПКР-27 в съответствие с новия стандарт.

Дружествата прилагат измененията  най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2023 г. или след тази дата.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2021/2036 може да намерите тук.