Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Промени приети със ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ


Измененията са част от Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015—2017 г.