РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/289 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/182 НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 28 и Международни стандарти за финансовo отчитане 1 и 12


На 01.01.2018 на сайта на Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана консолидирана версия на Международните стандарти за финансово отчитане


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1990 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1989 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1988 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 4


« 1 2 3 4 5 6 7 8 12 »