На 18 февруари 2011 година е публикуван Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Реглам...


Европейската комисия няма да наложи хармонизиране на данъчните ставки в страните членки, увери пред Дарик Наталия Лазарова, съветник в Главна дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на Европ...


На 22.02.2011 г. в ДВ е обнародван Закон за ограничаване на плащанията в брой. Законът влиза в сила 3 дни след обнародването му. Законът ограничава плащанията в брой на територията на страната в сл...


« 1 10 11 12 13